Społecznie odpowiedzialni

Grupa CARGO od początku swojej działalności zwraca szczególną uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu. Od lat promujemy bezpieczeństwo ruchu drogowego, wielokrotnie organizując pokazy i eventy wykorzystujące symulatory i inne urządzenia mocno wpływające na wzrost świadomości kierowców w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze i unikania wypadków. Wspieramy organizacje społeczne, które działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportowego, np. Fundacja TRANS.ORG oraz Stowarzyszenie NA DRODZE. Wspólnie z członkami Stowarzyszenia przygotowaliśmy m.in. Program Aktywnej Kontroli Trzeźwości (PAKT).

Od 2012 roku organizujemy w Jaworznie Piknik Bezpieczni NA DRODZE, którego celem jest szerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich jego uczestników. Udostępniamy wówczas specjalistyczne urządzenia oraz przeprowadzamy pokazy przy wykorzystaniu symulatorów dachowania, symulatorów zderzeń, alkogogli czy też okulografu. Pod hasłem "Bezpieczni NA DRODZE" nasza spółka Sympro Events organizuje eventy na terenie całego kraju.

Od wielu lat Grupa CARGO podejmuje szereg działań wraz z Policją, organizując wszelkiego rodzaju akcje szkoleniowe, prelekcje dla uczestników ruchu drogowego w każdym wieku oraz wspólnie realizując egzaminy na kartę rowerową. Współpracujemy m.in. z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach oraz Komendą Miejską Policji w Jaworznie. Aktywnie współdziałamy w ramach kampanii społecznej "Szacunek + Zrozumienie + Rozwaga = Bezpieczeństwo" oraz "Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie". W 2014 roku otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w obchodach Święta Policji w Katowicach.

Podejmujemy się wielu projektów, a nasi eksperci wielokrotnie byli i są zapraszani na konferencje i spotkania poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bierzemy udział w prelekcjach dla młodzieży szkolnej odwiedzając m.in. I LO w Jaworznie (Bezpieczeństwo przede wszystkim!), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Jaworznie (Prezentacje CARGO) oraz II LO w Jaworznie (Wizyta "CARGO" w II LO).

W 2013 roku Grupa CARGO zorganizowała debatę poświęconą tematyce BRD.

CARGO podejmuje się wielu działań uwzględniając interesy społeczne oraz ochronę środowiska.

Realizujemy projekty mające na celu podnoszenie kompetencji i kwalifikacji poszczególnych grup społecznych np. projekt Akademia Menadżera Oświaty (obejmujący podniesienie kompetencji dyrektorów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Śląskiego), Tech-Job (bezpłatne szkolenia zawodowe dla uczniów ), Pełnosprawni na rynku pracy oraz ICT dla niepełnosprawnych (kursy zawodowe, komputerowe i językowe dla osób niepełnosprawnych).

Obecnie realizujemy ogólnopolski projekt PARP: "ECODRIVING - Jazda ekologiczna podstawą jazdy ekonomicznej", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt zakłada realizację ekoinnowacyjnych rozwiązań w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach branży transportowej, co znacznie wpływa na obniżenie zużycia paliwa w firmach z branży transportowej, a tym samym zmniejsza negatywne oddziaływanie transportu drogowego na środowisko. W projekcie bierze udział 500 firm transportowych, a liczba szkolonych kierowców wynosi 1000 osób. Jesteśmy także partnerem kampanii na rzecz ekologii w transporcie „GREEN DRIVE”.

W 2014 roku wzięliśmy udział w 22. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Można nas było spotkać m.in. w Krakowie i Oławie.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!