Kariera

Poszukiwanie nowych pracowników rozpoczynamy zawsze od rekrutacji wewnętrznej. Przekazujemy informację o wolnym stanowisku pracownikom i ustalamy możliwości przeniesienia lub awansowania. Korzystamy także z poleceń naszych pracowników.

Rekrutację zewnętrzną rozpoczynamy od publikowania oferty o wolnych stanowiskach na naszej stronie internetowej. Na stronie "Oferty pracy" znajdują się wszystkie aktualnie prowadzone projekty rekrutacyjne i można złożyć swoje CV także na inne stanowiska , na które w danym momencie nie prowadzimy rekrutacji.

Proces rekrutacji w przebiega w kilku etapach.

Selekcja aplikacji

Po zebraniu aplikacji Kandydatów na dane stanowisko, dokonujemy selekcji CV pod kątem wymagań stawianych Kandydatom na proponowane stanowisko pracy.

Rozmowa kwalifikacyjna

Na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy telefonicznie wybranych Kandydatów. Ustalimy dogodny dla dwóch stron termin spotkania i prześlemy potwierdzenie e-mailem. Na rozmowę przygotuj dokumenty, które potwierdzą Twoje kwalifikacje np. dyplomy, certyfikaty. Dobrze zabrać także referencje poprzednich pracodawców.
Podczas spotkania będziesz mieć okazję poznać przedstawiciela Działu HR oraz przyszłego przełożonego. Nakreślimy Ci naszą wizję stanowiska, na które aplikujesz. Opowiemy o naszej firmie i planach na współpracę.

Jak możesz przygotować się do rozmowy?

  • Zapoznaj się z informacjami o naszej firmie i zastanów się, czy prowadzona przez nas działalność jest dla Ciebie interesująca
  • Przeanalizuj, które z Twoich dotychczasowych doświadczeń mogą być przydatne w pracy w naszej firmie – pomoże Ci w tym ponowne przeczytanie ogłoszenia rekrutacyjnego
  • Zastanów się, jakie kompetencje rozwinąłeś dotychczas
  • Z jakich obszarów wiedzą możesz się wykazać
  • Określ swoje oczekiwania względem przyszłego pracodawcy
  • Przygotuj pytania, które chciałbyś nam zadać
  • Bądź naturalny i otwarty na dialog

Może się zdarzyć, że otrzymasz do wykonania jakieś zadanie związane ze stawianymi wymaganiami twardymi np. zadanie w excel’u, case study, napisanie pisma.

Zakończenie procesu rekrutacyjnego

O wynikach procesu rekrutacyjnego Kandydaci są informowani przez pracownika Działu HR zazwyczaj w przeciągu 2 tygodni od spotkania. Informujemy zarówno o pozytywnym, jak i negatywnym przejściu procesu rekrutacji i selekcji.

Zatrudnienie

Kandydaci, którzy przeszli pozytywnie przez wszystkie etapy rekrutacji, zostają zaproszeni na spotkanie związane z omówieniem warunków zatrudnienia.

Pierwszy okres pracy w naszej firmie, to wdrożenie polegające na zapoznaniu się z kulturą organizacyjną, pozostałymi pracownikami, obowiązkami. To także czas szkoleń.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!