coneKontakt
32 413 88 00
wall clockPoniedziałek - piątek
8:00 - 16:00
location.svgzul. K. Darwina 17
JAWORZNO
location.svgzOdwiedź nasz
SKLEP

Warsztaty instruktorskie

Baner

 

Opis

Warsztaty skierowane są do instruktorów i wykładowców nauki jazdy, którzy są wpisani do ewidencji starosty i mają prawny obowiązek uczestniczenia w corocznych warsztatach doskonalenia zawodowego.

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców obejmują zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 

Program

Zajęcia teoretyczne mają na celu uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:

 • Psychologia;
 • Metodyka nauczania;
 • Prawo o ruchu drogowym;
 • Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu;
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia;
 • Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców;
 • Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego.

Zajęcia praktyczne obejmują:

 • Przeprowadzenie (pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty) części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych;
 • Przeprowadzenie (pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty) części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzonej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych;
 • Ocenę sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów.

 

Wymagania

 • Posiadanie uprawnień instruktora nauki jazdy

 

Czas trwania:

 • 2 dni
 • 10 godzin zajęć teoretycznych;
 • 4 godziny zajęć praktycznych.

 

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach.