coneKontakt
32 413 88 00
wall clockPoniedziałek - piątek
8:00 - 16:00
location.svgzul. K. Darwina 17
JAWORZNO
location.svgzOdwiedź nasz
SKLEP

Kategoria A, AM, A1 + A2

Baner

Opis

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kandydatów na kierowców do kierowania:

 • Kat. AM: motorowerem, czterokołowcem lekkim; 
 • Kat. A1: 
  • Motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
  • Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • Kat. A2:
  • Motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  • Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • Kat. A: motocyklem oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.

 

Jak rozpocząć kurs prawa jazdy? Co trzeba zrobić krok po kroku?

Zakres szkolenia

Nasz kurs prawa jazdy kat. A/A2 jest wielopłaszczyznowy i składa się z kilku elementów:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych, podczas których poznasz zasady ruchu i poruszania się po drogach, a także nauczysz się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Po zajęciach teoretycznych rozpoczniesz realizację 20 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia są ustalane indywidualnie;
 • godzinnego szkolenia z doskonalenia techniki jazdy na terenie naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy. ODTJ umożliwia początkującemu kierowcy zmierzenie się z sytuacjami ekstremalnymi, które mogą wystąpić na drodze, a także uczy prawidłowego reagowania podczas sytuacji awaryjnych. Wszystkie ćwiczenia odbywają się pod okiem doświadczonych instruktorów, w kontrolowanych warunkach;
 • wykłady obejmujące ćwiczenia na symulatorze dachowania, symulatorze zderzeń, refleksomierzu i z wykorzystaniem alkogogli;
 • wykłady z pierwszej pomocy, które prowadzi praktykujący ratownik z wykorzystaniem fantomu osoby dorosłej, dziecka i urządzenia AED.

Co zyskasz decydując się na Pakiet Prawa Jazdy kat. A z techniką jazdy w Grupie CARGO?

 • Niepowtarzalną możliwość zmierzenia się z niespodziewanymi sytuacjami na drodze w bezpiecznych warunkach podczas zajęć w ODTJ;
 • Zapoznania się z modelami motocykli wykorzystywanych podczas egzaminu państwowego w WORD;
 • Naukę przekazywaną w różnej formie – wykładów, szkoleń praktycznych, poprzez symulatory oraz jazdę na torze.

Kurs prawa jazdy kat. AM to 5 godzin zajęć teoretycznych, natomiast kurs prawa jazdy kat. A1, A2, A to 30 godzin zajęć teoretycznych, podczas których poznasz zasady ruchu i poruszania się po drogach, a także nauczysz się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Po zajęciach teoretycznych kursant rozpoczyna zajęcia praktyczne (5 godzin na kat. AM, 20 godzin na kat. A1, A2, A) ustalane indywidualnie z instruktorem. Podczas szkolenia kursant odbywa szkolenie praktyczne na motorowerze czy motocyklu identycznym, jak podczas egzaminu państwowego w WORD. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym  teoretycznym i praktycznym, po którym zostaje wydane zaświadczenie o ukończonym kursie.

NOWOŚĆ! Ucz się ONLINE! 

Przygotowaliśmy kurs eksternistyczny, dzięki któremu będziesz mógł sam przygotować się do zdania egzaminu teoretycznego w WORD. Nasza platforma e-learningowa zawiera bazę testów próbnych z zakresu prawa jazdy kat. A.

WYMAGANIA

Ubiegając się o uprawnienia:

 • Kat. AM: Ukończone 14 lat;
 • Kat. A1: Ukończone 16 lat;
 • Kat. A2: Ukończone 18 lat;
 • Kat. A: Ukończone 24 lata (jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2).

Od 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, czyli zapisaniem się na kurs prawa jazdy musi mieć utworzony Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Dokument ten, otrzymuje we właściwym Starostwie lub Urzędzie Miejskim. Dopiero z uzyskanym PKK kandydat na kierowcę może rozpocząć kurs w Ośrodku Szkolenia Kierowców.

 

 

PRZED EGZAMINEM KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z FILMAMI INSTRUKTAŻOWYMI, KTÓRE PREZENTUJĄ ZADANIA EGZAMINACYJNE:

Czynności kontrolno-obsługowe prawo jazdy kat. A

Zadania egzaminacyjne na placu kat. A