Wydrukuj tę stronę

Prace badawcze - oferta dla rynku motoryzacyjnego

Poprzez wprowadzenie automatyzacji naszego ODTJ przygotowaliśmy specjalną ofertę współpracy badawczej z przedstawicielami rynku motoryzacyjnego.

Dzięki połączeniu wszystkich funkcjonalności obiektu możliwe jest prowadzenie badań dotyczących podwozi, zawierzeń, amortyzatorów, hamulców, ogumienia czy też prototypów samochodów i nowoczesnych rozwiązań motoryzacyjnych. Badania mogą również obejmować analizy zachowania kierowców i pojazdu w ruchu. Wykorzystanie odpowiedniego oczujnikowania i oprogramowania, wspomaga analizę danych, dzięki czemu wyniki są dokładne i wiarygodne. Wprowadzając nowoczesne systemy pomiarowe i analityczne na terenie ODTJ możliwe stało się automatyczne gromadzenie i przetwarzanie danych. Nie będzie tutaj mowy o przypadkowości, albo zmiennym czynniku ludzkim. System umożliwia sterowanie i wskazywanie wyników otrzymywanych w kolejnych próbach, a także rejestrowanie pojazdów. Dzięki temu do badań można wprowadzać nowe zmienne i obserwować ich wpływ na wyniki pomiarów.

Współpraca z przedstawicielami sektora motoryzacyjnegoi utrzymywana jest przez Zarząd firmy i prowadzona będzie na podstawie rozmów z dotychczasowymi i zainteresowanymi partnerami. Cena uzależniona jest od zakresu i czasu prowadzonych badań.

 

 Projekt Opracowanie innowacyjnej integracji nowoczesnych urządzeń telemetrii oraz infrastruktury w celu automatyzacji Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy realizowanego przez GRUPĘ CARGO Sp. z o.o. Sp. k. dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiegonna lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP