coneKontakt
32 413 88 00
wall clockPoniedziałek - piątek
8:00 - 16:00
location.svgzul. K. Darwina 17
JAWORZNO
location.svgzOdwiedź nasz
SKLEP

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych osobowych  użytkowników serwisu internetowego www.cargo.edu.pl (dalej Serwis). Dane  osobowe przetwarzane są przez Grupę Cargo Sp. z o.o. Sp.k. jako administratora  zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych lub RODO). 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających Serwis internetowy  www.cargo.edu.pl jest Grupa CARGO Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Jaworznie  (43-603), ul. K.Darwina 17, pod numerem NIP 632 200 86 83. 

II. Punkt kontaktowy 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, możesz się z nami  kontaktować w drodze listownej na adres Jaworzno (43-603), ul. K.Darwina lub za  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

III. Cel i podstawy przetwarzania danych, kategorie danych osobowych które  przetwarzamy oraz wymóg lub dobrowolność ich podania 

1. Korzystanie z Serwisu 

A) logi serwera 

Serwis dedykowany jest przede wszystkim przedstawieniu informacji (w tym  informacji handlowych) dotyczących Grupy Cargo Sp. z o.o. Sp.k., w szczególności  profilu działalności, zakresu specjalizacji oraz zrealizowanych projektów i  korzystanie z niego nie wymaga rejestracji czy podawania danych osobowych  identyfikujących konkretną osobę. Jednakże korzystanie z Internetu (np. wejście na  określoną stronę www, kliknięcie w określony link (odnośnik) w celu wyświetlenia  konkretnej strony internetowej, przesłanie danych wpisanych do formularza on-line,  zalogowanie się do konta klienta) związane jest z wymianą informacji pomiędzy  przeglądarką internetową użytkownika a serwerami uczestniczącymi w realizacji  żądań użytkowników w tym także i serwerem, który utrzymuje nasz Serwis. 

W każdym przypadku w którym użytkownik odwiedza nasz Serwis, przeglądarka  internetowa z której korzysta użytkownik wymienia z naszym serwerem dane,  niezbędne dla nawiązania i utrzymania połączenia z Serwisem. Wymiana informacji  obejmuje w szczególności informacje dotyczące: 

1. czasu dokonania zdarzenia – data i godzina nadejścia zapytania i czasu  przesłania odpowiedzi; 

1. rodzaju zdarzenia;

2. numeru IP urządzenia z którego nadeszło zapytanie i do którego  wysłana została odpowiedź; 

3. statusu dostępu/ kodu odpowiedzi http; 

4. przesyłanych ilości danych; 

5. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http; 6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer  link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik; Powyższe dane zapisywane są w logach serwera który utrzymuje Serwis. Dane  zawarte w logach nie są kojarzone z danymi pozwalającymi na identyfikację konkretnych osób, niezbędne są natomiast w celu administrowania Serwisem w  tym zapewnienia poprawnego działania, stabilności i bezpieczeństwa Serwisu a  także poznania preferencji użytkowników w tym ustalenia sposobu korzystania z  Serwisu. W przypadku uznania, że wskazane powyżej dane stanowić mogą w  konkretnych warunkach dane osobowe, przetwarzanie tych danych może odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w związku z realizacją twojego  żądania wyświetlenia zawartości Serwisu oraz korzystania z niego oraz na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. jako uzasadniony interes administratora  danych jakim jest zapewnienie utrzymania i technicznej możliwości wyświetlania  Serwisu a także analiza jego działania.   

Korzystanie z Internetu wymaga wymiany wskazanych powyżej informacji.  Użytkownik może zapewnić sobie jednakże wyższy poziom anonimowości,  korzystając np. z wirtualnych sieci prywatnych czy sieci TOR. 

B) pliki cookies (ciasteczka) 

Serwis korzysta także z plików cookies (ciasteczek) tj. małych plików tekstowych,  które strona internetowa wysyła do przeglądarki z której korzysta użytkownik  podczas korzystania z tej strony oraz które przeglądarka użytkownika wysyła z  powrotem przy wejściach na stronę internetową. 

Google Analitics 

Serwis korzysta z narzędzia do analizy ruchu na stronie internetowej Google  Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain  View, CA 94043, USA („Google”). W ramach Google Analytics zbierane mogą być dane dotyczące użytkowników oraz aktywności użytkowników w ramach serwisu  dotyczące w szczególności: języka przeglądarki internetowej, nazwy strony którą ogląda użytkownik, danych dotyczących urządzenia z którego korzysta użytkownik  w tym danych dotyczących rozdzielczości, adresu IP, logów serwera, dane  dotyczące lokalizacji, wieku użytkownika, płci użytkownika. Google Analitics  wykorzystuje pliki cookies w celu analizy zachowań użytkowników Serwisu 

Czat – Messenger 

W ramach Serwisu udostępniona została opcja kontaktu z nami za pośrednictwem  czatu realizowanego na platformie Messenger, dostępnego dla osób zalogowanych 

na portalu Facebook. Usługę czatu zapewnia Facebook Inc. Hacker Way, Menlo  Park, California 94025, USA. Messenger wykorzystuje pliki cookies. 

2. Udzielenie odpowiedzi na twoje zapytanie / żądanie 

Jeżeli zwróciłeś się do nas z jakimkolwiek zapytaniem w szczególności dotyczącym  Serwisu jak również   świadczonych przez nas usług lub oferty, telefonicznie,  mailowo lub za pośrednictwem udostępnionego w ramach Serwisu formularza  kontaktowego czy czatu, podając nam dobrowolnie swoje dane identyfikacyjne,  kontaktowe (ewentualnie imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) lub inne informacje,  będziemy przetwarzać podane przez ciebie dane osobowe na podstawie art. 6 ust.  1 lit. b) RODO tj. w celu niezbędnym dla realizacji twojego żądania. Dane  przekazane w związku z kontaktem który inicjujesz, nie będą wykorzystywane bez  twojej odrębnej zgody w innych celach. 

W zakresie związanym z realizacja twojego zapytania / żądania: sam inicjujesz  działania oraz podajesz nam swoje dane w szczególności dane identyfikacyjne,  dane kontaktowe. Podanie danych jest dobrowolne jednakże abyśmy mogli  odpowiedzieć na twoje zapytanie, powinieneś pozostawić dane pozwalające nam  zrealizować tą czynność. 

3. Cele marketingowe 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jesteśmy uprawnieni do przetwarzania  danych osobowych, które otrzymaliśmy od ciebie, bez konieczności uzyskiwania  twojej odrębnej zgody, w celach marketingowych w tym przesłania ci informacji  handlowych, dotyczących produktów i usług własnych, jako nasz prawnie  uzasadniony interes. Jednakże twoja odrębna zgoda jest niezbędna, abyśmy mogli  przesłać ci informacje handlowe za pośrednictwem udostępnionego przez ciebie  adresu e-mail lub w drodze telefonicznej (rozmowy czy za pośrednictwem SMS). W  zakresie związanym z realizacją celu, przetwarzać możemy podane przez  użytkownika dane identyfikacyjne, dane umożliwiające kontakt, dane dotyczące  twojej reakcji na podjęte przez nas czynności. 

4. Prawnie uzasadniony interes Administratora 

Przetwarzamy dane dotyczące użytkowników także w innych, niż wskazane  powyżej przypadkach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w przypadkach  gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych  interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Owym  prawnie uzasadnionym interesem jest w naszej ocenie: 

1. monitorowanie aktywności użytkowników w ramach Serwisu, tworzenie analiz  i statystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności  raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług,  badanie preferencji i zachowań użytkowników, na potrzeby polepszenia  jakości usług świadczonych przez Administratora (dane przetwarzane w 

ramach logów serwera, informacje zawarte w ciasteczkach, Google  Analitics); 

2. zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług (dane przetwarzane w  ramach logów serwera, informacje zawarte w ciasteczkach);  

3. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, 

4. windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i  mediacyjnych, 

5. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych. 

Jeżeli poprosimy cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie w dodatkowych celach,  niewskazanych w niniejszym dokumencie, zostaniesz przez nasz poproszony o  wyrażenie takiej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku  zaistnienia innych celów i podstaw przetwarzania, zobowiązujemy się do  wypełnienia wobec ciebie stosownych obowiązków informacyjnych nałożonych  przez przepisy RODO w tym w szczególności w zakresie obowiązku  informacyjnego. 

IV. Skąd pozyskaliśmy twoje dane 

Dane dotyczące użytkowników, pozyskiwane są zasadniczo w wyniku działań samych użytkowników i pochodzą z dwóch głównych źródeł. 

Do pierwszej kategorii należą dane uzyskiwane w związku z korzystaniem z  Serwisu, zbierane automatycznie w związku z korzystaniem przez użytkownika z  Serwisu. Do tych kategorii danych należą przede wszystkim dane zawarte w logach  serwera, dane zawarte w plikach cookies czy dane zbierane przez narzędzie  Google Analytics w procesie monitorowania statystyk odwiedzin strony  internetowej. 

Do drugiej kategorii należą dane, które zostały dobrowolnie udostępnione przez  samych Użytkowników, w szczególności w związku z kontaktem przez nich  zainicjowanym. Dotyczy to danych przesyłanych np. za pośrednictwem wiadomości  elektronicznych, formularzy, czatu. 

Jeżeli pozyskamy dane w sposób inny niż bezpośrednio od ciebie, np. w związku z  czynnościami pozyskiwania leadów, poinformujemy cię o tym udzielając  stosownych informacji zgodnie z art. 14 RODO. 

V. Odbiorcy danych 

Odbiorcami twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do  uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które  realizują na naszą rzecz usługę chatu, analityki związanej z korzystaniem przez  użytkowników z Serwisu, usługi prawne, usługi informatyczne w tym w zakresie  usługi utrzymania Serwisu, podmiotom zapewniającym środki komunikacji  elektronicznej (w tym chat, mail) a także przedsiębiorstwa telekomunikacyjne  zapewniające realizację usług powiadomień SMS w razie wdrożenia takich  rozwiązań.

Dbamy o to, aby przekazanie twoich danych dotyczyło wyłącznie zakresu  związanego z zakresem usług świadczonych przez wskazane wyżej podmioty i  tylko w niezbędnym zakresie, zgodnie z zasadą minimalizacji. 

Odbiorcami danych są w szczególności: 

  • Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).
  • Facebook Inc. Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Nie zamierzamy przekazywać twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub  organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem poniższych wyjątków. 

Narzędzie do analizy ruchu na stronie internetowej zapewniane jest przez Google  LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).  Informacje przekazywane w związku z działaniem narzędzia, mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Transfer  danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o Program Tarcza Prywatności  U E - U S A (https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008). 

Narzędzie w postaci chatu, zapewniane jest przez Facebook Inc z siedzibą w  Menlo Park. Informacje przekazywane w ramach czatu, mogą być przekazywane  do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Transfer danych  osobowych odbywać się będzie w oparciu o Program Tarcza Prywatności UE-USA  (https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008).  

VII. Okres przechowywania danych 

Dane które uzyskujemy w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu,  przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora,  przetwarzane będą do czasu utraty przez te dane waloru przydatności dla realizacji  tych celów. 

Dane zawarte w logach serwera przechowywane są przez czas nieokreślony jako  źródło danych służący do administrowania serwisem oraz oceny efektywności.  Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi  do administrowania serwerem oraz Serwisem. Na podstawie plików logów mogą 

być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze  podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech  identyfikujących użytkowników Serwisu. 

Dane osobowe użytkowników, którzy kierują do nas różne zapytania, skargi i  wnioski, w tym dane zawarte w treści kierowanych do nas wiadomości  przesyłanych na naszą skrzynkę mailową oraz za pośrednictwem czatu, 

przetwarzamy przez okres niezbędny do rozpatrzenia danego zapytania, skargi lub  wniosku, jednak nie dłużej niż przez okres 90 dni od otrzymania określonej  wiadomości. Jeżeli określona wiadomość stanowi lub może stanowić dowód w  postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, jak również w  przypadku gdy przekazane informacje lub dane związane mogą być z naszą 

odpowiedzialnością wobec ciebie lub osób trzecich albo naszymi prawami lub  roszczeniami, możemy przechowywać takie wiadomości i zawarte w nich dane  osobowe do czasu upływu okresu przedawnienia, które zależne będzie od rodzaju  roszczenia. 

Administrator uprawniony jest także do zachowania danych osobowych lub  dokumentów je zawierających przez czas, niezbędny dla wygaśnięcia obowiązków  związanych z zasadą rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów  dotyczących przetwarzania danych w związku z obowiązkiem udokumentowania  spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez  odpowiednie organy publiczne. 

Dane osobowe użytkowników zawarte w plikach cookies przechowujemy przez  czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.  Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w  Polityce Cookies. 

VIII. Twoje prawa 

W odniesieniu do danych osobowych użytkowników przetwarzanych przez  Administratora, użytkownikowi przysługuje: 

  • prawo do żądania od Administratora dostępu do treści danych osobowych, • prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przeniesienia danych.

W przypadku, gdy przetwarzamy twoje dane na podstawie udzielonej przez ciebie  zgody, przysługuje ci prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co  pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.