Wydrukuj tę stronę

Misja, wizja i cel

Misją Grupy CARGO jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w branży szkoleniowej, zapewniający stały i długofalowy wzrost wartości organizacji oraz wspieranie rozwoju klienta biznesowego i indywidualnego.

Naszą wizją jest dążenie do oferowania najwyższej jakości szkoleń prowadzonych przez profesjonalną kadrę, wykorzystując innowacyjne metody nauczania oraz prowadzenie własnych badań i wspieranie polskiej branży szkoleniowej.

Nadrzędnym celem strategicznym jest zwiększanie wartości przedsiębiorstwa poprzez optymalne wykorzystanie zasobów intelektualnych, materialnych i organizacyjnych w zakresie działalności szkoleniowej oraz świadczonych usług.