Wydrukuj tę stronę

Certyfikaty

Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane certyfikaty oraz zezwolenia posiadane przez Grupę CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

 • Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 • Zawiadomienie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych
 • Certyfikat ISO 9001:2015
 • Akredytacja w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • Certyfikat członkostwa w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych
 • Certyfikat członkostwa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców
 • Firma Przyjazna Nauce
 • Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Budowlanych w Jaworznie
 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozów towarów niebezpiecznych
 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadząych pracownię psychologiczną
 • Certyfikat ECDL