Dofinansowanie szkoleń

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Jeżeli jesteś zainteresowany podniesieniem kompetencji swoich pracowników w oparciu o szkolenia lub inne usługi rozwojowe, zachęcamy do skorzystania z dofinansowania, jakie daje system Podmiotowego Finansowania Usług Rozwojowych. Już teraz można uzyskać nawet do 80% dofinansowania na realizację dowolnego szkolenia z oferty Grupy CARGO.


Baza Usług Rozwojowych stanowi kontynuację ogólnopolskiej bazy ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl, prowadzonej od ponad dziesięciu lat przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W tym czasie zamieszczono w niej 0,5 miliona ofert szkoleniowych, z których skorzystało 250 tysięcy osób. Łączna liczba użytkowników portalu przekroczyła 7 milionów.

Za pośrednictwem BUR mikro, makro i średnie przedsiębiorstwa mogą wyszukać, bądź zamówić z dofinansowaniem z funduszy europejskich m.in.: następujące usługi rozwojowe:

 • szkolenia,
 • doradztwo,
 • coaching,
 • mentoring
 • audyt kompetencji,
 • szkolenia e-learningowe,

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa wynosi:

 • mikroprzedsiębiorstwa - 80%
 • małe przedsiębiorstwa - 70%
 • średnie przedsiębiorstwa - 50%
Wielkość przedsiębiorstwa Liczba personelu Roczny obrót Roczna suma bilansowa
mikro < 10 < 2 mln euro < 2 mln euro
małe < 50 < 10 mln euro < 10 mln euro
średnie < 250 < 50 mln euro < 43 mln euro

 

Dodatkowo wyższe dofinansowanie (+10% jednakże nie więcej niż 80%) można otrzymać np. za:

 1. branże kluczowe dla rozwoju regionu, tj. prowadzących działalność w ramach następujących sekcji PKD: B. Górnictwo i wydobywanie, F. Budownictwo, M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
 2. branże grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju tj. prowadzących działalność w ramach sekcji PKD: M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, P. Edukacja,
 3. branże o potencjale do kreowania miejsc pracy tj. prowadzących działalność w ramach sekcji PKD: C. Przetwórstwo przemysłowe, D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, H. Transport i gospodarka magazynowa, J. Informacja i komunikacja,
 4. usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób niepełnosprawnych
 5. usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób 50+
 6. usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób o niskich kwalifikacjach
 7. usługa mająca na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji (ZSK)

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo wynosi: 100 000,00 zł. Maksymalna proponowana kwota dofinansowania przypadająca na jednego przedsiębiorcę w projekcie PSF ustalana jest w zależności od liczby pracowników obejmowanych wsparciem i będzie iloczynem ilości pracowników oraz zmiennej kwoty przeliczeniowej, która na obecną chwilę wynosi 7.500 zł.

Jak określić wielkość swojego przedsiębiorstwa? Skorzystaj z kwalifikatora MŚP: kliknij tutaj

 

Operatorem jest instytucja, która realizuje podmiotowy system finansowania w danym województwie. Przyjmuje ona wnioski zgłoszeniowe oraz dystrybuuje środki do osób i firm zainteresowanych kursami dofinansowanymi. W województwie śląskim wybrano 5 operatorów: Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna, Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki Spółka Komandytowa, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORCY, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu naboru do projektu:

 • zaświadczenia / oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, którego wzór stanowi załącznik 1 do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulamin naboru do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulamin naboru do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” (w przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),
 • kopię umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy),
 • wydruk lub kserokopie dokumentów rejestrowych – KRS lub wpis do CEIDG,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy (jeśli dotyczy).   

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Dokumenty do pobrania: kliknij tutaj!

Dlaczego warto z nami współpracować:

Proponujemy Ci szeroką gamę usług rozwojowych np. szkolenia, coaching, audyty. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń zarówno transportowych, jak i zawodowych oraz e-learningowych. Jesteśmy w stanie zorganizować usługi dopasowane do potrzeb pracowników na różnorodnych stanowiskach. Jeśli jakiegoś szkolenia nie oferujemy w Bazie Usług Rozwojowych, jesteśmy w stanie dołączyć je do oferty. Oferujemy pomoc na każdym etapie w uzyskaniu dofinansowania. Przygotujemy za ciebie dokumenty, złożymy je, zaplanujemy i zrealizujemy szkolenie. U nas możesz zgłosić dowolną liczbę pracowników na różne szkolenia.

Kontakt

+48 32 413 88 35

MISJA GRUPY CARGO

“Misją Grupy CARGO jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w branży szkoleniowej, zapewniający stały i długofalowy wzrost wartości organizacji oraz wspieranie rozwoju klienta biznesowego i indywidualnego. Będąc liderem szkoleń transportowych i jedynym ODTJ-em w woj. śląskim dbamy o wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

PARTNERZY

Zapisz się do naszego newslettera - będziesz otrzymywać najświeższe informacje o aktualnej ofercie oraz promocjach
GRUPA CARGO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
43-603 Jaworzno, ul. K. Darwina 17
NIP 632-200-86-83

DANE KONTAKTOWE

tel.: +48 32 413 88 00
fax: +48 32 413 88 11

Email: biuro(at)cargo.edu.pl


BIURO OBSŁUGI KLIENTA - GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek 8:00 - 16:00

Środa 8:00 - 18:00

GODZINY PRACY PRACOWNIKÓW BIUROWYCH

Poniedziałek - Piątek 8:00 -16:00