Instruktor techniki jazdy

Instruktor techniki jazdy

Termin 28 lipca (6 900 zł) dotyczy kat. B, C, D
Termin 7 sierpnia ( 8 200 zł) dotyczy kat. A

Szkolenie przygotowuje kandydatów na instruktorów techniki jazdy do zaliczenia egzaminu teoretycznego i praktycznego. Podczas kursu szkoleniowcy przekazują wiedzę z zakresu doskonalenia techniki jazdy oraz umiejętności przekazywania tej wiedzy.

Rodzaje szkolenia

Szkolenie podstawowe obejmuje:

 • w zakresie prawa jazdy kat. A co najmniej 111 godzin, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych.
 • w zakresie prawa jazdy kat. B, C, D co najmniej 88 godzin, w tym 64 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych.

Szkolenie uzupełniające (dla osoby posiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy) obejmuje:

 • w zakresie prawa jazdy kat. A w przypadku rozszerzania zakresu uprawnienia instruktora techniki jazdy o kat. prawa jazdy B, C, D co najmniej 28 godzin, w tym 4 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych;
 • w zakresie prawa jazdy kat. B, C, D.
 • w przypadku rozszerzania zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy A – 51 godzin, w tym 5 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych,
 • w przypadku rozszerzania zakresu uprawnień instruktora techniki jazdy o kategorie prawa jazdy B, C, D – 15 godzin, w tym 1 godzina zajęć teoretycznych i 14 godzin zajęć praktycznych.

WYMAGANIA

 • Kursant musi posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
 • Kursant musi posiadać prawo jazdy kat. B  przez okres co najmniej 3 lat oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć,
 • Kursant musi posiadać orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora techniki jazdy,
 • Kursant musi posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora techniki jazdy,
 • Kursant nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu kandydatów na instruktorów techniki jazdy,

KOSZT SZKOLENIA

Rodzaj szkolenia

Czas trwania Cena   

Kurs dla kandydata na instruktora techniki jazdy kat. A - podstawowy

+ 8h szkolenia z zakresu form dotarcia do trudnego klienta

8200 zł

 

Kurs dla kandydata na instruktora techniki jazdy kat. B - podstawowy

+ 8h szkolenia z zakresu form dotarcia do trudnego klienta

6900 zł

 
Kurs dla kandydata na instruktora techniki jazdy kat. C - podstawowy + 8h szkolenia z zakresu form dotarcia do trudnego klienta 6900 zł  
Kurs dla kandydata na instruktora techniki jazdy kat. D - podstawowy + 8h szkolenia z zakresu form dotarcia do trudnego klienta 6900 zł  

Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ w zakresie kat. A, dla kat. B, C, D + szkolenie z zakresu form dotarcia do trudnego klienta

+ 8h szkolenia z zakresu form dotarcia do trudnego klienta

3800 zł

 

Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ w zakresie kat. B, C, D dla kat. A  + szkolenie z zakresu form dotarcia do trudnego klienta

+ 8h szkolenia z zakresu form dotarcia do trudnego klienta

3800 zł

 

Kurs dla kandydata na instruktora techniki jazdy kat. B - uzupełniający

+ 8h szkolenia z zakresu form dotarcia do trudnego klienta

3100 zł

 
Kurs dla kandydata na instruktora techniki jazdy kat. C - uzupełniający + 8h szkolenia z zakresu form dotarcia do trudnego klienta 3100 zł  
Kurs dla kandydata na instruktora techniki jazdy kat. D - uzupełniający + 8h szkolenia z zakresu form dotarcia do trudnego klienta 3100 zł  

 

KONTAKT

Biuro ODTJ
Tel: (32) 413 88 72

 

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami od 01.01.2020r.  (art. 106b ust. 5 znowelizowanej ustawy o VAT) każdy Klient dokonujący zakupu na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest zobowiązany do wskazania numeru NIP. Istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie dokumentującym zakup został uprzednio umieszczony NIP nabywcy.

MISJA GRUPY CARGO

“Misją Grupy CARGO jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w branży szkoleniowej, zapewniający stały i długofalowy wzrost wartości organizacji oraz wspieranie rozwoju klienta biznesowego i indywidualnego. Będąc liderem szkoleń transportowych i jedynym ODTJ-em w woj. śląskim dbamy o wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

PARTNERZY

Zapisz się do naszego newslettera - będziesz otrzymywać najświeższe informacje o aktualnej ofercie oraz promocjach
GRUPA CARGO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
43-603 Jaworzno, ul. K. Darwina 17
NIP 632-200-86-83

DANE KONTAKTOWE

tel.: +48 32 413 88 00
fax: +48 32 413 88 11

Email: biuro(at)cargo.edu.pl


BIURO OBSŁUGI KLIENTA - GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek 8:00 - 16:00

Środa 8:00 - 18:00

GODZINY PRACY PRACOWNIKÓW BIUROWYCH

Poniedziałek - Piątek 8:00 -16:00