Instruktor nauki jazdy

Instruktor nauki jazdy

 

Kandydat na instruktora podlega szkoleniu:

 • Kurs podstawowy - przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu na instruktora nauki jazdy;
 • Kurs uzupełniający - w przypadku rozszerzania zakresu posiadanych już uprawnień instruktora.

Program szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

 • Psychologii,
 • Metodyki nauczania,
 • Prawa o ruchu drogowym,
 • Techniki kierowania i obsługi pojazdu,
 • Bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Zasad prowadzenia ośrodków szkolenia,
 • Techniki i taktyki jazdy – zajęcia w Ośrodku Doskonalenia Techniki CARGO,
 • Praktyki instruktorskiej.

Wymiar godzinowy i organizacja szkolenia

Szkolenie podstawowe podzielone jest na:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych
 • 85 godzin zajęć praktycznych w zakresie kat. B lub 65 godzin zajęć praktycznych w zakresie kat. A

Szkolenie uzupełniające podzielone jest na:

 • 7 godzin techniki i taktyki jazdy w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy CARGO
 • praktyka instruktorska (liczba godzin odpowiednia do zakresu kategorii szkolenia kandydatna na instruktora)

Całość szkolenia zorganizowana jest w formie 2-3 miesięcznego kursu. Zajęcia teoretyczne odbywają się w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

WYMAGANIA

 • Kursant musi posiadać prawo jazdy powyżej 2 lat (dotyczy kat. A oraz B),
 • Kursant musi posiadać prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E,C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B (szkolenie dodatkowe, rozszerzające uprawnienia),
 • Kursant musi posiadać orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora,
 • Kursant musi posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora,
 • Kursant nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu kandydatów na instruktorów nauki jazdy,
 • Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu w zakresie „Techniki i taktyki jazdy”.

KOSZT SZKOLENIA

Rodzaj szkolenia Cena Możliwość dofinansowania do 80% ceny
Kurs dla kandydata na instruktora nauki jazdy kat. A - podstawowy 5500 zł
Kurs dla kandydata na instruktora nauki jazdy kat. B - podstawowy 5500 zł
Kurs dla kandydata na instruktora nauki jazdy
- szkolenie uzupełniające dla kat. B do C lub D
3600 zł
Instruktor nauki jazdy równocześnie A i B 7000 zł
Instruktor nauki jazdy równocześnie A i B + szkolenie z zakresu form dotarcia do trudnego klienta 7700 zł

Istnieje możliwość dofinansowania szkolenia nawet do 80% kosztów w ramach Bazy Usług Rozwojowych! Zadźwoń i zapytaj o wariant szkolenia objęty dofinansowaniem! Szczegóły: http://www.cargo.edu.pl/menu-strefa-zawodowa/dofinansowanie-szkolen

KONTAKT

Biuro Obsługi Klientów
Tel: (32) 413 88 00

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami od 01.01.2020r.  (art. 106b ust. 5 znowelizowanej ustawy o VAT) każdy Klient dokonujący zakupu na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest zobowiązany do wskazania numeru NIP. Istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie dokumentującym zakup został uprzednio umieszczony NIP nabywcy.

MISJA GRUPY CARGO

“Misją Grupy CARGO jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w branży szkoleniowej, zapewniający stały i długofalowy wzrost wartości organizacji oraz wspieranie rozwoju klienta biznesowego i indywidualnego. Będąc liderem szkoleń transportowych i jedynym ODTJ-em w woj. śląskim dbamy o wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

PARTNERZY

Zapisz się do naszego newslettera - będziesz otrzymywać najświeższe informacje o aktualnej ofercie oraz promocjach
GRUPA CARGO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
43-603 Jaworzno, ul. K. Darwina 17
NIP 632-200-86-83

DANE KONTAKTOWE

tel.: +48 32 413 88 00
fax: +48 32 413 88 11

Email: biuro(at)cargo.edu.pl


BIURO OBSŁUGI KLIENTA - GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek 8:00 - 16:00

Środa 8:00 - 18:00

GODZINY PRACY PRACOWNIKÓW BIUROWYCH

Poniedziałek - Piątek 8:00 -16:00