Wydrukuj tę stronę

O platformie

MULTIFUNKCJONALNA PLATFORMA EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA

To innowacyjny system umożliwiający świadczenie szerokiego wachlarza usług, znacząco wykraczającego poza same szkolenia e-learningowe i oferującego KOMPLEKSOWE i ELASTYCZNE narzędzie, wspierające rozwoju Państwa firmy.

SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ

Możliwość tworzenia szkoleń dedykowanych, uwzględniających skonkretyzowane i zindywidualizowane potrzeby/oczekiwania klienta pozwala na gromadzenie wiedzy rozproszonej w danej organizacji, kodyfikowanie jej i udostępnianie pracownikom w postaci materiałów e-learningowych, w dogodnym dla nich czasie i w zindywidualizowany sposób, co z pewnością stanowić może istotny element budowania kapitału każdej firmy.

PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ

Każdy z klientów może skorzystać z wszystkich możliwości oferowanych przez multifunkcjonalną platformę edukacyjno – szkoleniową. Świadczone usługi to PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ i możliwość dopasowania do zindywidualizowanych potrzeb klienta. Każdy z klientów może w sposób zindywidualizowany dowolnie dookreślić zakres potrzebnej usługi, tj. zdecydować z których modułów i w jakim zakresie chce skorzystać (np. wszystkie moduły lub samo szkolenie e-learningowe).

W ZASIĘGU RĘKI

Niezwykle istotną cechą naszego systemu jest oparcie go o technologie umożliwiające dostęp do platformy także z mobilnych urządzeń posiadających dostęp do internetu (np. smartphone, tablet). Dzięki temu zarówno kursant będzie mógł realizować szkolenie „z pomocą telefonu”, jak również jego przełożony, „przez telefon” będzie mógł w dowolnej chwili zweryfikować postępy szkoleniowe swoich pracowników.

STAŁY MONITORING

Nasze rozwiązanie przewiduje także system alertów przypominających o szkoleniach okresowych i zbliżających terminach, co pozwala uniknąć problemów związanych z karami od służb kontrolnych, a także wspiera procesy szkolenia pozwalając na generowanie oszczędności przy zarządzaniu tym procesem oraz pozwala optymalizować czas. Funkcjonalności systemu umożliwiają także tworzenie szkoleń w momencie powstania różnych incydentów, a także informowania o zmianach w przedsiębiorstwie.

Platforma oddaje do Państwa dyspozycji poniższe funkcjonalności:

  1. MODUŁ ADMINISTRACJA – jego zadaniem jest pomoc w zarządzaniu użytkownikami i grupami użytkowników oraz dokumentami. Umożliwia łatwy i szybki dostęp do listy użytkowników i ich grup oraz szczegółowych informacjach o nich. Można w nim łatwo tworzyć i modyfikować strukturę firmy, co znacząco ułatwia zarządzaniem danymi i kontrolę nad nimi. W module tym można śledzić czas poświęcony na zapoznanie się z materiałami.

  2. MODUŁ SZKOLENIA – zadaniem modułu jest pomoc w zarządzaniu i koordynowaniu szkoleń z uwzględnieniem blended learningu. Funkcjonalność ścieżek szkoleniowych dostępna w module umożliwia łączenie powyższych metod nauczania i przyjemne stosowanie mieszanych metoda kształcenia. Moduł pozwala na szybkie tworzenie własnych krótkich szkoleń za pomocą innowacyjnych autorskich kreatorów.
  3. MODUŁ RAPORTY –eCargo gromadzi, przetwarza i konsoliduje w module wszystkie niezbędne dane, tak by uzyskać pełny obraz efektywności i kosztów procesów szkoleniowych. To elastyczne narzędzie, które łatwo możemy dostosować pod indywidualne potrzeby klienta. W podstawowej wersji platformy eCargo dostępne są raporty, które pozwalają monitorować i kontrolować: dane szkoleń, koszty szkoleniowe, postęp szkoleniowy.

  4. MODUŁ FORUM – idąc za trendem platforma eCargo proponuje dostęp do grup dyskusyjnych, których użytkownicy wymieniają się informacjami i własnymi spostrzeżeniami na interesujące ich tematy. Dodatkowo ułatwia dostęp do wysokiej klasy specjalistów.

  5. MODUŁ BAZA WIEDZY –umożliwia szybki i prosty dostęp do informacji w zakresie różnych dziedzin szkoleniowych, wiedzy specjalistycznej oraz wewnętrznych dokumentów firmy. Ilość materiałów bazie wiedzy nie jest niczym ograniczona, a prosta wyszukiwarka pozwala łatwo i szybko odnaleźć poszukiwane informacje.

  6. MODUŁ POWIADOMIENIA – moduł ten został stworzony, aby wesprzeć przekazywanie informacji. Dopuszcza komunikację zarówno poprzez kanał sms, mail lub platoformę eCargo. Narzędzie znacząco usprawnia pracę osób administrujących procesem szkoleniowym.