O platformie

MULTIFUNKCJONALNA PLATFORMA EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA

To innowacyjny system umożliwiający świadczenie szerokiego wachlarza usług, znacząco wykraczającego poza same szkolenia e-learningowe i oferującego KOMPLEKSOWE i ELASTYCZNE narzędzie, wspierające rozwoju Państwa firmy.

SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ

Możliwość tworzenia szkoleń dedykowanych, uwzględniających skonkretyzowane i zindywidualizowane potrzeby/oczekiwania klienta pozwala na gromadzenie wiedzy rozproszonej w danej organizacji, kodyfikowanie jej i udostępnianie pracownikom w postaci materiałów e-learningowych, w dogodnym dla nich czasie i w zindywidualizowany sposób, co z pewnością stanowić może istotny element budowania kapitału każdej firmy.

PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ

Każdy z klientów może skorzystać z wszystkich możliwości oferowanych przez multifunkcjonalną platformę edukacyjno – szkoleniową. Świadczone usługi to PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ i możliwość dopasowania do zindywidualizowanych potrzeb klienta. Każdy z klientów może w sposób zindywidualizowany dowolnie dookreślić zakres potrzebnej usługi, tj. zdecydować z których modułów i w jakim zakresie chce skorzystać (np. wszystkie moduły lub samo szkolenie e-learningowe).

W ZASIĘGU RĘKI

Niezwykle istotną cechą naszego systemu jest oparcie go o technologie umożliwiające dostęp do platformy także z mobilnych urządzeń posiadających dostęp do internetu (np. smartphone, tablet). Dzięki temu zarówno kursant będzie mógł realizować szkolenie „z pomocą telefonu”, jak również jego przełożony, „przez telefon” będzie mógł w dowolnej chwili zweryfikować postępy szkoleniowe swoich pracowników.

STAŁY MONITORING

Nasze rozwiązanie przewiduje także system alertów przypominających o szkoleniach okresowych i zbliżających terminach, co pozwala uniknąć problemów związanych z karami od służb kontrolnych, a także wspiera procesy szkolenia pozwalając na generowanie oszczędności przy zarządzaniu tym procesem oraz pozwala optymalizować czas. Funkcjonalności systemu umożliwiają także tworzenie szkoleń w momencie powstania różnych incydentów, a także informowania o zmianach w przedsiębiorstwie.

Platforma oddaje do Państwa dyspozycji poniższe funkcjonalności:

  1. MODUŁ ADMINISTRACJA – jego zadaniem jest pomoc w zarządzaniu użytkownikami i grupami użytkowników oraz dokumentami. Umożliwia łatwy i szybki dostęp do listy użytkowników i ich grup oraz szczegółowych informacjach o nich. Można w nim łatwo tworzyć i modyfikować strukturę firmy, co znacząco ułatwia zarządzaniem danymi i kontrolę nad nimi. W module tym można śledzić czas poświęcony na zapoznanie się z materiałami.

  2. MODUŁ SZKOLENIA – zadaniem modułu jest pomoc w zarządzaniu i koordynowaniu szkoleń z uwzględnieniem blended learningu. Funkcjonalność ścieżek szkoleniowych dostępna w module umożliwia łączenie powyższych metod nauczania i przyjemne stosowanie mieszanych metoda kształcenia. Moduł pozwala na szybkie tworzenie własnych krótkich szkoleń za pomocą innowacyjnych autorskich kreatorów.
  3. MODUŁ RAPORTY –eCargo gromadzi, przetwarza i konsoliduje w module wszystkie niezbędne dane, tak by uzyskać pełny obraz efektywności i kosztów procesów szkoleniowych. To elastyczne narzędzie, które łatwo możemy dostosować pod indywidualne potrzeby klienta. W podstawowej wersji platformy eCargo dostępne są raporty, które pozwalają monitorować i kontrolować: dane szkoleń, koszty szkoleniowe, postęp szkoleniowy.

  4. MODUŁ FORUM – idąc za trendem platforma eCargo proponuje dostęp do grup dyskusyjnych, których użytkownicy wymieniają się informacjami i własnymi spostrzeżeniami na interesujące ich tematy. Dodatkowo ułatwia dostęp do wysokiej klasy specjalistów.

  5. MODUŁ BAZA WIEDZY –umożliwia szybki i prosty dostęp do informacji w zakresie różnych dziedzin szkoleniowych, wiedzy specjalistycznej oraz wewnętrznych dokumentów firmy. Ilość materiałów bazie wiedzy nie jest niczym ograniczona, a prosta wyszukiwarka pozwala łatwo i szybko odnaleźć poszukiwane informacje.

  6. MODUŁ POWIADOMIENIA – moduł ten został stworzony, aby wesprzeć przekazywanie informacji. Dopuszcza komunikację zarówno poprzez kanał sms, mail lub platoformę eCargo. Narzędzie znacząco usprawnia pracę osób administrujących procesem szkoleniowym.
MISJA GRUPY CARGO

“Misją Grupy CARGO jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w branży szkoleniowej, zapewniający stały i długofalowy wzrost wartości organizacji oraz wspieranie rozwoju klienta biznesowego i indywidualnego. Będąc liderem szkoleń transportowych i jedynym ODTJ-em w woj. śląskim dbamy o wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

PARTNERZY

Zapisz się do naszego newslettera - będziesz otrzymywać najświeższe informacje o aktualnej ofercie oraz promocjach
GRUPA CARGO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
43-603 Jaworzno, ul. K. Darwina 17
NIP 632-200-86-83

DANE KONTAKTOWE

tel.: +48 32 413 88 00
fax: +48 32 413 88 11

Email: biuro(at)cargo.edu.pl


BIURO OBSŁUGI KLIENTA - GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek 8:00 - 16:00

Środa 8:00 - 18:00

GODZINY PRACY PRACOWNIKÓW BIUROWYCH

Poniedziałek - Piątek 8:00 -16:00