Pojazdy uprzywilejowane i bankowozy

Pojazdy uprzywilejowane i bankowozy
03 października
1 400,00 PLN
Wolnych miejsc: 10
24 października
1 400,00 PLN
Wolnych miejsc: 10
07 listopada
1 400,00 PLN
Wolnych miejsc: 11
21 listopada
1 400,00 PLN
Wolnych miejsc: 12
05 grudnia
1 400,00 PLN
Wolnych miejsc: 12
19 grudnia
1 400,00 PLN
Wolnych miejsc: 12

 

Pamiętaj! Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane trwa 2 dni! - powyższe daty oznaczają dni rozpoczęcia szkolenia.

Harmonogram szkolenia:
I dzień - 8:00 - 14:00 - zajęcia teoretyczne
II dzień - 8:00 - 16:00 - zajęcia praktyczne


Celem szkolenia jest przygotowanie kierującego pojazdem do bezpiecznego wykonywania manewrów na drodze oraz pokazanie granic, których przekroczenie sprawia, że panowanie nad pojazdem przestaje być możliwe. Istotne jest również przedstawienie trudności związanych z kierowaniem pojazdem w różnych warunkach, w szczególności na śliskiej nawierzchni.

Rodzaje szkolenia

Kurs podstawowy i uzupełniający składa się z zajęć teoretycznych, praktycznych oraz egzaminu wewnętrznego. 
Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne obejmuje:

 • kurs podstawowy – przed uzyskaniem zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
 • kurs uzupełniający – w przypadku, gdy kierowca rozszerza zakres posiadanego zezwolenia;

Kursy prowadzi się osobno dla prawa jazdy kategorii:

 • A1, A2, A;
 • B1, B, B+E;
 • C1, C1+E, C, C+E;
 • D1, D1+E, D, D+E.

Kurs podstawowy obejmuje co najmniej:

 • w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A – 24 godziny, w tym 6 godzin zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych;
 • w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B i B+E, C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E – 14 godzin, w tym 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych.

Kurs uzupełniający dla osoby posiadającej zezwolenie w zakresie prawa jazdy kategorii:

 • A1, A2 i A obejmuje co najmniej – w przypadku rozszerzenia zakresu zezwolenia o kategorie prawa jazdy B1, B i B+E,C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E – 11 godzin, w tym 3 godziny zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych;
 • B1, B i B+E, C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E obejmuje co najmniej:
  •  w przypadku rozszerzania zakresu zezwolenia o kategorie prawa jazdy A1, A2 i A – 21 godzin, w tym 3 godziny zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych,
  •  w przypadku rozszerzania zakresu zezwolenia odpowiednio o kategorie prawa jazdy B1, B i B+E, C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E – 11 godzin, w tym 3 godziny zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym z części teoretycznych i praktycznej przeprowadzony przez Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy. Część teoretyczna egzaminu obejmuje 20 pytań tekstowych jednokrotnej odpowiedzi (czas trwania egzaminu: 25 minut). Osoba szkolona uzyskuje pozytywny wynik egzaminu, jeśli poprawnie odpowie na 16 pytań.  Warunkiem przystąpienia do egzaminu części praktycznej jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Podczas egzaminu praktycznego należy poprawnie wykonać: slalom, hamowanie awaryjne w zakręcie oraz ominięcie przeszkody na zakręcie. 

WYMAGANIA

 • posiada co najmniej prawo jazdy kat. B lub odpowiednią kategorię o którą się ubiega,
 • posiada ukończone 21 lat,
 • posiada orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • posiada zaświadczenie dotyczące zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych(w przypadku szkolenia uzupełniającego)

POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI

Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne 

KOSZT SZKOLENIA

Rodzaj szkolenia Ilość godzin Cena 
Kurs podstawowy w zakresie kat. A1, A2, A    24 godziny:
 • 6 teorii
 • 18 praktyki 
2600 zł
Kurs podstawowy w zakresie kat. B1,B,i BE,C1,C1E,C,CE lub D1,D1E,D,DE    14 godzin:
 • 6 teorii
 • 8 praktyki 
1400 zł
Kurs uzupełniający dla osób posiadających zezwolenie w zakresie prawo jazdy kat. A1, A2, A dla rozszerzenia o kat. B1,B,i BE,C1,C1E,C,CE lub D1,D1E,D,DE     11 godzin:
 • 3 teorii
 • 8 praktyki
1200 zł
Kurs uzupełniający dla osób posiadających zezwolenie w zakresie prawo jazdy kat. B1,B,i BE,C1,C1E,C,CE lub D1,D1E,D,DE dla rozszerzenia o kat. A1, A2, A   21 godzin:
 • 3 teorii
 • 18 praktyki  
2400 zł
Kurs uzupełniający dla osób posiadających zezwolenie w zakresie prawo jazdy kat. B1,B,i BE,C1,C1E,C,CE lub D1,D1E,D,DE dla rozszerzenia o kat. B1,B,i BE,C1,C1E,C,CE lub D1,D1E,D,DE 11 godzin:
 • 3 teorii
 • 8 praktyki 
1200 zł

 

KONTAKT

Biuro Obsługi Klientów
Tel: (32) 413 88 72

 

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami od 01.01.2020r.  (art. 106b ust. 5 znowelizowanej ustawy o VAT) każdy Klient dokonujący zakupu na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą jest zobowiązany do wskazania numeru NIP. Istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie dokumentującym zakup został uprzednio umieszczony NIP nabywcy.

MISJA GRUPY CARGO

“Misją Grupy CARGO jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w branży szkoleniowej, zapewniający stały i długofalowy wzrost wartości organizacji oraz wspieranie rozwoju klienta biznesowego i indywidualnego. Będąc liderem szkoleń transportowych i jedynym ODTJ-em w woj. śląskim dbamy o wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

PARTNERZY

Zapisz się do naszego newslettera - będziesz otrzymywać najświeższe informacje o aktualnej ofercie oraz promocjach
GRUPA CARGO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
43-603 Jaworzno, ul. K. Darwina 17
NIP 632-200-86-83

DANE KONTAKTOWE

tel.: +48 32 413 88 00
fax: +48 32 413 88 11

Email: biuro(at)cargo.edu.pl


BIURO OBSŁUGI KLIENTA - GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek 8:00 - 16:00

Środa 8:00 - 18:00

GODZINY PRACY PRACOWNIKÓW BIUROWYCH

Poniedziałek - Piątek 8:00 -16:00