Instruktor Techniki Jazdy

Marzy Ci się praca w charakterze instruktora techniki jazdy? Chcesz skończyć kurs i mieć zapewnioną pracę w Grupie CARGO‼? Zapisz się na najbliższy kurs podstawowy instruktora techniki jazdy kat. B,BE,C,CE oraz D. Sam wybierz dowolną kategorię i ucz się pod okiem profesjonalistów!

Szkolenie przygotowuje kandydatów na instruktorów techniki jazdy do zaliczenia egzaminu teoretycznego i praktycznego. Podczas kursu szkoleniowcy przekazują wiedzę z zakresu doskonalenia techniki jazdy oraz umiejętności przekazywania tej wiedzy.

Najbliższy termin kursu: 2.6.2017

Rodzaje szkolenia

 1. Szkolenie podstawowe obejmuje:
 • w zakresie prawa jazdy kat. A co najmniej 111 godzin, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin zajęć praktycznych;
 • w zakresie prawa jazdy kat. B, B+E, C, C+E, D lub D+E co najmniej 88 godzin, w tym 64 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych.

Wymagania

 • Kursant musi posiadać wykształcenie co najmniej średnie,
 • Kursant musi posiadać prawo jazdy kat. B przez okres co najmniej 3 lat,
 • Kursant musi posiadać orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora techniki jazdy,
 • Kursant musi posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora techniki jazdy,
 • Kursant nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 

 • Potwierdzenie kwalifikacji:
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu kandydatów na instruktorów techniki jazdy,
 • Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu w zakresie „Techniki i taktyki jazdy”.

 

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!