Outplacement - zwolnienia monitorowane

W najbliższym czasie planujesz restrukturyzację i chcesz pomóc osobom zwalnianym odnaleźć się w nowej sytuacji życiowej? Zgłoś się do nas, pomożemy Ci napisać wniosek, dzięki któremu otrzymasz dofinansowanie na działanie w tym zakresie.

Prowadzimy usługi outplacementowe, czyli zaplanowane, kompleksowe działania, mające na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielanie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej.

Outplacement (zwolnienia monitorowane) to dodatkowa pomoc oferowana przez pracodawców przeprowadzających planowane zwolnienia grupowe. Możemy mieć też do czynienia z outplacementem skierowanym do pojedynczych osób odchodzących z firmy, której zależy na dobrym zakończeniu współpracy i pomocy dla pracownika w odnalezieniu się w nowej sytuacji.

Program outplacement umożliwia zanalizowanie dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej, wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie kolejnych kroków w dążeniu do zmiany stanowiska lub miejsca pracy. W ramach działań outplacementowych pracodawca może organizować lub finansować edukację w różnych formach, np. poprzez poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe dające nowy zawód.

Celem programu outplacementu jest zapoznanie pracowników z technikami szukania pracy, w tym wiedzą dotyczącą rynku pracy i efektywnymi formami kontaktów z pracodawcami. Programy adaptacyjne obejmują ponadto opracowanie planów przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracownika, indywidualny kontakt z wyspecjalizowanym psychologiem oraz wsparcie w reorientacji zawodowej.

Korzyści jakie firma może osiągnąć z zastosowania outplacementu:

  • poprawa wizerunku firmy,
  • tworzenie dobrej wizji dla dalszych działań restrukturyzacyjnych,
  • poprawę relacji z partnerami społecznymi (m.in. związkami zawodowymi);,
  • przekonanie co do opłacalności stosowania outplacementu w wypadku redukcji zatrudnienia w następnym okresie,
  • zmniejsza nastrój niepewności lub zagrożenia wśród pozostałych pracowników,
  • obniża ryzyko konfliktów w grupach zagrożonych zwolnieniami,

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu: szkolenia@cargo.edu.pl, tel. 32 413 88 52

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!