Multifunkcjonalna platforma edukacyjno-szkoleniowa

Szanowni Państwo!

Dzięki wsparciu funduszy europejskich i dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13 mamy przyjemność zaprezentować Państwu unikatowe rozwiązanie wspierające kapitał ludzki w przedsiębiorstwie.

MULTIFUNKCJONALNA PLATFORMA EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA

To innowacyjny system umożliwiający świadczenie szerokiego wachlarza usług, znacząco wykraczającego poza same szkolenia e-learningowe i zaoferowania KOMPLEKSOWEGO i ELASTYCZNEGO narzędzia, wspierającego politykę kreowania rozwoju Państwa firmy.

Platforma oddaje do Państwa dyspozycji poniższe funkcjonalności:

1. MODUŁ SZKOLENIOWY – ekosystem przygotowany do e-learningowego szkolenia osób indywidualnych i grupowych. Dodatkowo moduł ten posiada możliwość generowania szkoleń stworzonych/dostosowanych indywidualnych potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa/organizacji (np. regulamin pracy, regulamin wynagradzania pracowników, polityka bezpieczeństwa, informację wewnętrzne obowiązujące w firmie).

2. MODUŁ RAPORTOWANIA – funkcjonalność ta będzie dostępna dla administratora i pod administratora (osoba wyznaczona w przedsiębiorstwie – kliencie), który może deklarować system powiadomień o postępach oraz o zakończeniu i efektach końcowych szkolenia (test wiedzy na zakończenie) przy wykorzystaniu formy sms lub e-mail.

3. MODUŁ HR – funkcjonalność ta kierowana jest do zarządzania szkoleniami i danymi pracowników. Dodatkowo funkcja ta będzie pełniła rolę przypomnienia o obowiązkowych szkoleniach i badaniach dla pracowników, będzie informowała o postępach szkoleń pracowników, oraz o tym który z pracowników nie przystąpił do szkolenia, bądź też nie zaliczył testu końcowego.

4. MODUŁ WERYFIKACJI – system posiadać będzie dodatkowy algorytm do rozbudowy o podmoduły, których założeniem będzie analiza wyników z przeprowadzonych szkoleń, a także wskazania porównania poziomu wiedzy i umiejętności. Dodatkowo system będzie posiadać możliwość rozbudowy danej funkcjonalności o urządzenia peryferyjne, które umożliwiają wprowadzanie danych z zewnętrznych czujników.

5. MODUŁ FORUM I PORADY EKSPERTÓW – ekosystem dodatkowo posiada zestaw funkcjonalności, które są skierowane do użytkownika w celu wymyślenia zintegrowania środowiska, a także wymiany informacji pomiędzy użytkownikami. System ten ma także służyć jako generator nowych pomysłów oraz narzędzie wspierające pozyskiwanie informacji o złych praktykach.

Usługi oferowane dzięki projektowanej multifunkcjonalnej platformie edukacyjno – szkoleniowej to narzędzie, który w istotny sposób może wpływać na poprawę efektywności kształtowania POTENCJAŁU INTELEKTUALNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA. E-learning wspierając zarządzanie zasobami ludzkimi stwarza możliwość personalizowania motywacji oraz pełnej weryfikacji poziomu wiedzy i postępów pracowników. Dzięki precyzyjnemu zarządzaniu kompetencjami i umiejętnościami osób biorących udział w szkoleniu osiąga się m.in. większe zadowolenie pracowników oraz zmniejszenie fluktuacji kadr.

SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ

Możliwość tworzenia szkoleń dedykowanych, uwzględniających skonkretyzowane i zindywidualizowane potrzeby/oczekiwania klienta pozwala na gromadzenie wiedzy rozproszonej w danej organizacji, kodyfikowanie jej i udostępnianie pracownikom w postaci materiałów e-learningowych, w dogodnym dla nich czasie i w zindywidualizowany sposób, co z pewnością stanowić może istotny element budowania kapitału każdej firmy.

PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ

Każdy z klientów może skorzystać z wszystkich możliwości oferowanych przez multifunkcjonalną platformę edukacyjno – szkoleniową. Świadczone usługi to PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ i możliwość dopasowania do zindywidualizowanych potrzeb klienta.
Każdy z klientów może w sposób zindywidualizowany dowolnie dookreślić zakres potrzebnej usługi, tj. zdecydować z których modułów i w jakim zakresie chce skorzystać (np. wszystkie moduły lub samo szkolenie e-learningowe).

W ZASIĘGU RĘKI

Niezwykle istotną cechą naszego systemu jest oparcie go o technologie umożliwiające dostęp do platformy także z mobilnych urządzeń posiadających dostęp do internetu (np. smartphone, tablet). Dzięki temu zarówno kursant będzie mógł realizować szkolenie „z pomocą telefonu”, jak również jego przełożony, „przez telefon” będzie mógł w dowolnej chwili zweryfikować postępy szkoleniowe swoich pracowników.

Nasze rozwiązanie przewiduje także system alertów przypominających o szkoleniach okresowych i zbliżających terminach, co pozwala uniknąć problemów związanych z karami od służb kontrolnych, a także wspiera procesy szkolenia pozwalając na generowanie oszczędności przy zarządzaniu tym procesem oraz pozwala optymalizować czas. Funkcjonalności systemu umożliwiają także tworzenie szkoleń w momencie powstania różnych incydentów, a także informowania o zmianach w przedsiębiorstwie.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z ofertą

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
Tel.: +48 32 413 88 00 lub +48 32 751 56 65
fax.: +48 32 413 88 11
E-mail: biuro@cargo.edu.pl
System zakupiony w ramach projektu

„Znaczący wzrost konkurencyjności Grupy CARGO poprzez stworzenie multifunkcjonalnej platformy edukacyjno-szkoleniowej”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-13
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!