Fundusze europejskie

Oferujemy Państwu nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Nasi eksperci dokonają oceny Państwa obecnej sytuacji i planów inwestycyjnych, a następnie przedstawią najkorzystniejsze źródła finansowania.

W przypadku środków pochodzących z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oferujemy Państwu pełne wsparcie merytoryczne i personalne na każdym etapie realizacji projektu.

Naszą pracę rozpoczynamy od analizy Państwa sytuacji i planów inwestycyjnych. Celem audytu jest przygotowanie ostatecznej wersji projektu i maksymalizacja szans na otrzymanie dotacji. Tworzymy również plan inwestycji, który pozwoli na sprawną jej realizację.

Po ustaleniu kształtu projektu, przystępujemy do kolejnego etapu - przygotowujemy dokumentację, która jest niezbędna podczas ubiegania się o środki z funduszy Unii Europejskiej.

Gdy otrzymają Państwo dotację wesprzemy Państwa w zakresie zarządzania projektem. Oferujemy wsparcie podczas realizacji projektu, wyboru dostawców i realizacją założonych wskaźników. Utrzymujemy nadzór nad inwestycją oraz całą dokumentacją, tak aby kontrole przeprowadzane przez instytucje nadzorujące przebiegły pomyślnie.

W trakcie trwania projektu i na jego zakończenie przygotowujemy wymagane sprawozdania i rozliczenia finansowe, aby zapewnić płynną wypłatę kolejnych transz przyznanych środków finansowych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!