Badania testowe pracowników

Badania testowe obejmują zastosowanie szeregu narzędzi w postaci kwestionariuszy ankietowych dotyczących badania motywacji, kompetencji, ról w zespole, predyspozycji zawodowych oraz testów Extended Disc.

 • Badania testami psychologicznymi - m.in. radzenie sobie w sytuacjach stresujących i konfliktowych, otwartość na ludzi i na nowe doświadczenia, komunikatywność, role pełnione w zespole, styl zarządzania/kierowania, umiejętności handlowe, osobowość i inne,
 • Pakiet badania kompetencji pracowniczych – kompetencji managerskich i osobistych,
 • Testy Extended Disc – narzędzia wykorzystywane do diagnozy naturalnych predyspozycji i talentów.

Proponujemy narzędzia do:

 • Przygotowania programów rozwoju umiejętności przywódczych,
 • Diagnozy potrzeb szkoleniowych z zakresu komunikacji, sprzedaży, negocjacji, obsługi klienta,
 • Doboru pracowników i budowania spójnych zespołów,
 • Przygotowania sesji coachingowych,
 • Realizacji projektów rekrutacyjnych,
 • Planowania rozwoju pracowników.

Co zyskasz?

 • Wiedzę na temat swojego stylu zachowań oraz stylu innych członków zespołu,
 • Wiedzę o kierowaniu innymi,
 • Możliwość indywidualnego rozwoju,
 • Zrozumienie mechanizmów współpracy w zespołach,
 • Gotowe narzędzia kierowania zespołem,
 • Dobór nowych członków do istniejących zespołów.

 

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!