Zakończenie studiów podyplomowych - Psychologia Transportu

24 czerwca w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu odbyło się uroczyste zakończenie studiów podyplomowych z Psychologii Transportu, które współorganizujemy z Humanitasem. Studenci otrzymali dyplomy oraz gratulacje. Po oficjalnej części przyszła kolej na biesiadę, która miała miejsce na terenie naszej firmy.

Obecnie trwa nabór na rok akademicki 2017/2018. Studia mają na celu przygotowanie psychologów do uzyskania umiejętności umożliwiających wpisanie do ewidencji uprawnionych psychologów w zakresie przeprowadzania badań kierowców oraz tworzenia i wdrażania programów zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wiedza zdobyta na studiach podyplomowych pozwoli na:

  • Profesjonalne przeprowadzanie badań kierowców.
  • Orzekanie o predyspozycjach psychicznych niezbędnych do wykonywania określonych zadań osób prowadzących pojazdy.
  • Prowadzenie działalności psychoedukacyjnej i szkoleń dla kierowców naruszających przepisy i zasady obowiązujące w ruchu drogowym mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Wpis na listę biegłych sądowych z obszaru psychologii transportu.
  • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej wykonującej badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r .
  • Skorzystanie przez słuchaczy z pomocy TUTORA nie tylko przez okres studiów, ale również przez 6 miesięcy w przypadku absolwentów rozpoczynających działalność własną.
  • Lepsze przygotowanie do wykonywania zawodu i badań naukowych poprzez zajęcia z wykorzystaniem infrastruktury Grupy CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz z wykorzystaniem pracowni psychologii transportu na terenie całej Polski.

 

Zapisy: http://www.humanitas.edu.pl/pl/APiB_Psychologia_transportu#tab_3304

 

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!